Scroll Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1.AANSPRAKELIJKHEID

1.1 De deelnemer aan de lessen of retraite dient zich aan de instructies van de docent te houden.

1.2 Good Vibez is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel dat tijdens de les, massage of ten gevolge van het beoefen van yoga kan ontstaan.

1.3 Good Vibez is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en/of diefstal van jouw eigendommen.

2.GEZONDHEID

2.1 De deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele fysieke en/of mentale klachten door te geven aan de docent/massagetherapeute.

2.2 Wanneer niet duidelijk is wat de invloed is van het beoefen van yoga of het nemen van een massage bij medische klachten, behoudt Good Vibez het recht een persoon niet deel te laten nemen aan de les, retraite of massage.

3. ZWANGERSCHAP

3.1 De deelnemer dient eventuele zwangerschap zo snel mogelijk te melden aan de docent. Al vanaf het eerste trimester zijn er speciale aanbevelingen voor zwangere vrouwen. Overleg met de docent wat je het beste kunt doen als je de yogalessen wilt voortzetten.

4.BOEKINGEN/ANNULERING

4.1 Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren door een email te sturen naar: info@good-vibez.nl.

4.2 De betaling voor het deelnemen van een retraite dient uiterlijk binnen 14 dagen na verzoek tot betalen te worden voldaan. Dit omdat de locatie moet worden betaald nadat de deelnemer zich heeft aangemeld. Bij boeking minder dan twee weken voor aanvang dient direct te worden betaald. Bij niet tijdig betalen, kan de reservering komen te vervallen.

4.3 Bij annulering tot een maand voor aanvang van het event kan een deelnemer zijn/haar aanmelding gratis annuleren. Tot veertien dagen voor de geplande retraite kan de deelnemer zijn/haar aanmelding annuleren, in welk geval de helft van het factuurbedrag wordt terugbetaald. Als de deelnemer zijn/haar aanmelding korter dan zeven dagen voor de geplande retraite annuleert wordt het factuurbedrag niet terugbetaald.

5. ABONNEMENT

5.1 Het is mogelijk om een doorlopend maandabonnement te nemen, betaling is per maand met een betaalverzoek of contant. Het bedrag moet aan het begin van de maand voldaan zijn.

5.2 Dit abonnement kan iedere dag van de maand ingaan, je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato.

5.3 Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5.4 Het is mogelijk om het abonnement in overleg tijdelijk stop te zetten per 1e van de maand. Dit geldt voor minimaal één volledige maand. Opnieuw starten gaat ook alleen per 1e van de maand.

5.5 Als je je abonnement op wilt zeggen dien je dit schriftelijk aan mij door te geven. Opzeggen gaat per de 1e van de maand.

5.6 Mocht het voorkomen dat de studio gesloten is i.v.m. feestdagen, ziekte, opleiding of vakantie, dan loopt het abonnement door en kunnen deze dagen niet worden ingehaald. In het geval dat er meer dan 10 aaneengesloten lesdagen per maand vervallen, zullen deze in de volgende maand verrekend worden.

6.STRIPPENKAARTEN

6.1 Strippenkaarten zijn een jaar geldig vanaf datum van aankoop.

6.2 Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6.3 Er is geen restitutie mogelijk op een strippenkaart of abonnement.

7.BETALING

7.1 Contante betaling dient voor de les te worden voldaan.

7.2 Een bankoverschrijving dient zo snel mogelijk na de eerste les gedaan te worden. Bij niet tijdig overschrijven kan de persoon niet deelnemen aan de les.

.